PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2018 – 30. 6. 2018

Vodja projekta:

doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

dr. Katja Bezek, asistent  (SICRIS, ResearchGate)
Helena Skočir, predavatelj (SICRIS)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj (SICRIS)

Projektni partner/ji:

Kele & Kele, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 

Povzetek:

Kultura uživanja fermentiranih mlečnih izdelkov se zaradi pozitivnih učinkov na zdravje ohranja že stoletja. Raziskave vpliva rednega uživanja kefirja kažejo na znižanje serumske koncentracije glukoze, holesterola, znižan krvni tlak, viden antioksidativen učinek in protivnetno delovanje. A velik delež študij, ki pa podpirajo te ugotovitve, je še vedno narejen le v laboratorijskih pogojih (in vitro ali na poskusnih živalih). Presežene kritične mejne vrednosti zgoraj naštetih parametrov so pogosto predstopnja razvoja metabolnega sindroma (trebušna debelost, inzulinska rezistenca, povišan nivo glukoze v krvi, dislipidemija in povišan krvni tlak). Vizija podjetja Kele & Kele, d. o. o., ki že skoraj 20 let ohranja svojo tradicijo, je predelati slovensko ekološko mleko in kupcem zagotoviti naravne in zdrave ekološke/BIO izdelke, ki vsebujejo tradicionalni kefir iz kefirjevih zrn. Z namenom promocije zdravja bi podjetje v sodelovanju z izobraževalno ustanovo, ki ima ustrezno infrastrukturo, želelo ovrednotiti vpliv uživanja njihovih izdelkov z biološko dodano vrednostjo.

Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z Univerze na Primorskem smo v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili učinke kefirja na zdravje posameznikov. Preučili smo jih z vidika telesne sestave in biokemijskih markerjev. Poleg tega smo proučili načine proučevanj mikrobioma kefirja s pomočjo sodobnih biotehnoloških in genetskih metod.

Projekt oziroma klinično študijo smo začeli izvajati v marcu 2018. V mesecu marcu in v začetku aprila smo se v okviru skupnih sestankov s študenti in predstavniki podjetja dokončno dogovorili o ustreznih protokolih za izvedbo klinične študije, z namenom raziskati potencialne pozitivne učinke kefirja na posamezne dejavnike metabolnega sindroma. Za izvedbo klinične raziskave smo izbrali 30 udeležencev s posameznimi komponentami metabolnega sindroma in jih razdelili v dve skupini. Ena skupina je najprej uživala kefir, druga pa najprej mleko. S strani podjetja smo v mesecu aprilu prejeli kefirje za prvo skpino udeležencev. Vsi udeleženci raziskave so s strani študentov prejeli vse informacije o sami klinični študiji. V tem času je bila študija tudi obravnavana s strani komisije za medicinsko etiko in bila odobrena še pred pričetkom klinične raziskave. Sama klinična študija je potekala 8 tednov (na začetku en teden brez kefirja, zatem tri tedni kefir oz. mleko, sledil je ponovno en teden brez kefirja ter tri tedni mleka oz kefirja). Različne biokemijske in antropometrične meritve smo izvedli na začetku, po 3 tednih uživanja mleka/kefirja, po enem tednu spiranja in še po treh tednih uživanja kefirja/mleka. Projekt je potekal brez odstopanj. V času projekta smo izvedli tudi aktivnosti – prenos znanja iz visokošolskega zavoda na podjetje in obratno, kar je bilo za vse udeležence zelo dobrodošlo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.