Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)
Trajanje bilateralnega projekta ARRS:
1.1.2018 – 31.12.2019
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partner:

Univerza v Beogradu

Vodja projekta:

prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

V predlaganem projektu smo uporabili prečno-presečne kakor tudi intervencijske študije, katerih namen je bil primerjava kinestetične funkcije med različnimi starostnimi skupinami in otroci katerih rast je pospešena v primerjavi s tistimi, ki rastejo bolj usklajeno.

Bilateralni projekt SLO-SRB z naslovom UČINKI POSPEŠENE RASTI OTROK IN STARANJA ODRASLIH NA KINESTETIČNO ZAZNAVANJE – POMEN ZA FUNKCIONALNO GIBANJE sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.