ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:
1. 1. 2017 do 30. 11. 2019
Vodilni partner:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Institut »Jožef Stefan«

Vodja projekta:

Rok Poličnik

Koordinatorica projekta na FVZ:

asist. Marjana Benigar Manias (SICRIS)

Sodelujoči na UP FVZ:

doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (SICRIS, ResearchGate)
izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Povzetek:

Šolski lonec predstavlja osrednji nacionalni podporni portal udejanjanju Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Ključni namen programa je nadgraditi spletni portal www.solskilonec.si, katerega vzpostavitev je v letih 2013 in 2014 prav tako podprlo Ministrstvo za zdravje.
Pri nadgradnji bomo v sklopu nadgradnje portala posebno pozornost posvetili:

  • izboljšanju prehranjevanja otrok in mladostnikov;
  • ozaveščanju različnih populacijskih skupin o zdravem načinu prehranjevanja;
  • širjenju dobrih praks in pristopov pri izvajanju prehrane in prehranske vzgoje v šolah in vrtcih;
  • nadgradnji informacijske podpore za učinkovitejše izvajanje Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih; ter
  • zagotavljanju dostopnosti do strokovnih in preverjenih informacij o zdravi prehrani otroka in mladostnika.

Projekt v 95% sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Dostopnost