EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:

1. 1. 2015 – 31.1.2019

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

UKC Ljubljana
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Pediatrična klinika
UL, Biotehniška fakulteta
Inštitut za nutricionistiko
UL, Pedagoška fakulteta
UM, Fakulteta za zdravstvene vede

koordinatorica projekta na up fvz:

Doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (SICRIS, ResearchGate)

sodelujoči na up fvz:

Izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Mojca Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
Dr. Tadeja Jakus (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Kaj je EU Menu?
Prva vseevropska raziskava o porabi živil
„Kaj je na jedilniku v Evropi? (EU Menu)“
Delo usklajuje in koordinira EFSA
Raziskavo izvajajo nacionalne institucije imenovane po 33. členu, Regulation (EC) No 178/2002)
Zbiranje podatkov poteka kot tekoči program od leta 2012 do 2019, s pripravljalno fazo v obdobju 2010–2011
V 4. podpori sodelujejo Romunija, Avstrija (LOT 2), Grčija, Slovenija, Madžarska, Italija (LOT 1 in 2).

Namen EU Menu
•Uporaba standardiziranih postopkov zbiranja podatkov na individualnem nivoju
•Uporaba metodologije, ki omogoča pridobitev primerljivih in dovolj natančnih informacij, na reprezentativnih vzorcih za vse DČ v EU.
•Zbrani podatki primerni za prehranske ocene in ocene izpostavljenosti dejavnikom tveganja.
•Zajete vse kategorije prebivalstva s posebnim poudarkom na ogroženih skupin (malčki, starejši, nosečnice, doječe matere…)
•Kreiranje vseevropske razširjene baze podatkov

Osnovni raziskovalni namen:
Ugotoviti prehranjevalne navade:
•pogostost uživanja posameznih živil oz. skupin živil
•uživanje živil in osnovni nabor hranil na individualni ravni
•življenjski slog (telesna dejavnost, kajenje…)
•posamezne prehranske prakse (dojenje, prehranska dopolnila..)
•biološki in socio-demografski podatki
•antropometrične meritve
•zdravstveno stanje

Dostopnost