Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:

1.1.2020 – 31.12.2022

Vodilni partner:

Rdeči križ Slovenije – Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

Breda Prunk Franetič, dr. med.
Doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Program Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov je plod triletnega dela ekipe strokovnjakov s področja pediatrije, dietetike, gibalne aktivnosti in psihološke obravnave. Cilji programa so: izboljšanje prehranjevanja otrok in mladostnikov; okrepiti zdravje socilano-ekonomsko ogroženih s ponudbo zdravju koristnih živil v okviru programa zdravljenja; povečati delež ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje; izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja prehranjenosti otrok in mladostnikov; povečati delež telesno dejavne izbrane populacije otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso in njihovih staršev; ponudba programa za spodbujanje telesne dejavnosti.

 

Projekt v 95% sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.