URBAM – UMEŠČANJE URBANEGA GLAMPINGA V INOVATIVNE OBLIKE TURISTIČNIH PRODUKTOV ISTRSKEGA ZALEDJA

PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023

Trajanje projekta:

1. 3. 2023 – 30. 6. 2023

Vodja projekta:

doc. dr. Matej Plevnik (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

izr. prof. dr. Klemen Širok (SICRIS, ResearchGate)

asist. Irena Kleibencetl (SICRIS)

Projektni partnerji:

Lisjak d.o.o.

Povzetek:

Urbani glamping, kot ideja turističnega produkta, se nanaša na uporabo naravnega, zelenega in odprtega prostora, ki poleg kmetijskih dejavnosti – to je pridelava oljk in sadja, omogoča tudi druge turistične storitve. Osnovna ideja inovativnega turističnega produkta, ki ga naslavlja projekt je v zelenem in naravnem okolju, torej v odprtem prostoru razviti inovativni turistični interdisciplinarni produkt, ki bo zanimiv za zahtevne goste in bo prepletal vsebine kineziologije/športa, dietetike in turizma.

Cilji/naloge na projektu projekta so:

Temeljni namen projekta je razvoj ideje turističnega produkta v slovenski Istri, ki bo okrepil turistično zanimivost destinacije skozi celotno sezono ter prispeval k razvoju novih pristopov doživetij in aktivnega življenjskega sloga v omenjeni regiji.

  

»Projekt URBAM sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«