Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:
1. 1. 2017 do 31.12.2019
Vodilni partner:

Rdeči križ Slovenije – Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič

Projektni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja projekta:

doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Program Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov je plod triletnega dela ekipe strokovnjakov s področja pediatrije, dietetike, gibalne aktivnosti in psihološke obravnave. Cilji programa so: izboljšanje prehranjevanja otrok in mladostnikov; okrepiti zdravje socilano-ekonomsko ogroženih s ponudbo zdravju koristnih živil v okviru programa zdravljenja; povečati delež ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje; izboljšati strokovno usposobljenost zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja prehranjenosti otrok in mladostnikov; povečati delež telesno dejavne izbrane populacije otrok in mladostnikov s prekomerno telesno maso in njihovih staršev; ponudba programa za spodbujanje telesne dejavnosti.

Projekt v 95% sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.