INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)
Trajanje projekta:

1. 10. 2017 – 31. 3. 2019

Vodilni partner:

Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede DiSPeS/Oddelek za medicinske vede DSM (vodja projekta: Giovanni Delli Zotti)

Projektni partnerji:

Zavod za hospitalizacijo in nego znanstvenega značaja za materinstvo in otroke IRCSS Burlo Garofolo
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
Bolnišnica Postojna

Pridruženi partner:

Italijansko društvo ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere

Sodelujoči na UP FVZ:

dr. Mirko Prosen, (SICRIS, ResearchGate) vodja projekta na UP FVZ
dr. Sabina Ličen (SICRIS, ResearchGate)
Igor Karnjuš, viš. pred. (SICRIS, ResearchGate)
Doroteja Rebec (SICRIS, ResearchGate)
Urška Bogataj (SICRIS, ResearchGate)
Prof. dr. Karmen Medica (SICRIS, ResearchGate)
Rajko Gržinić (SICRIS)

Celotna vrednost projekta:

611.072,85 EUR

Povzetek:

Projekt obravnava doslej manj raziskano temo o varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci. Skupni cilj projekta je povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk, z razvojem indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic. Uporaba skupnega protokola za ukrepanje bo omogočila zdravstvenim delavcem ustrezno reševanje omenjene problematike na čezmejnem področju.

 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev (ESRR – 85%, LASTNA SREDSTVA – 15%).