PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017

Trajanje projekta:

1. 2. 2017 – 30.6. 2017

Vodja projekta:

doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)
izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak (SICRIS)
doc. dr. Nina Mohorko (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner:

Maksimum d.o.o.
Inštitut Neocortex za izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo na področju duševnega zdravja

Povzetek:

V javnosti je moč zaslediti številne diete za izgubo telesne mase, pri čemer jih mnogo ni znanstveno podprtih; če pa so, se pogosto informacije med prenosom iz znanstvenih v poljudne vire izgubijo ali popačijo. Izgubo telesne mase lahko opazimo zaradi izgube vode, mišic ali maščobe. Medtem ko je izguba telesne maščobe za zdravje koristna, je izguba mišične mase ali vode zdravju škodljiva. Podjetje Maksimum d.o.o. se že dalj časa ukvarja s promocijo nizko-ogljikohidratne in visoko-maščobne (LCHF)-prehrane na zdravje posameznika. Primanjkljaj podjetja je predvsem v pomanjkanju infrastrukture, s pomočjo katere bi natančno analizirali vpliv LCHF diete na zdravje posameznika. Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z UP bi v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili vpliv LCHF-diete na posameznike z debelostjo. Preučili bi jih z vidika telesne sestave, bazalnega metabolizma, serumskih markerjev, telesno-gibalnih sposobnostih, razpoloženja in kognitivnega funkcioniranja (učinkovitosti). Slednje se bo odvijalo pri partnerskem podjetju 2.

Dodana vrednost prvemu partnerju bo znanstveno-opredeljena dieta, katere vpliv na zdravje bo znan, zaradi tega bo podjetje znalo pravilno spremljati svoje kliente med hujšanjem. Posledično bo zmanjšano tveganje klientov na njihovo zdravje. Dodatna dodana vrednost bo v nadgradnji obstoječe revije podjetja, obogatene s poljudnimi članki, ki bodo temeljili na znanstvenih rezultatih projekta. Posledično bodo objave prispevale k pravilni informiranosti družbe, kar ocenjujemo kot velik družbeni učinek.

Za dosego cilja bomo k sodelovanju povabili ustrezno številu posameznikov z debelostjo, ki jih bo interdisciplinaren tim študentov in mentorjev iz univerze in podjetja spremljal od začetka do konca 3-mesečne intervencije z dieto, ki jo ponuja podjetje. Uporabljena bo infrastruktura in znanje UP ter izkušnje in produkt podjetja.

»Projekt DIETA sofinancira Evropski socialni sklad (80%) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).«