PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2018 – 30. 6. 2018

Vodja projekta:

izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči:

doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)
doc. dr. Mojca Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
Helena Skočir, predavatelj (SICRIS)

Projektni partner/ji:

Medex, živilska industrija, d.o.o. 

Povzetek:

Matični mleček ima številne pozitivne učinke na zdravje. Mednje sodijo vazodilatacija, nižanje krvnega tlaka, nižanje celokupnega in LDL holesterola, proti tumorsko delovanje ter antioksidativne lastnosti. Novejša raziskava pa je pokazala tudi pomembno vlogo matičnega mlečka pri zaviranju vnetnih citokinov ter znižanju sistemskega vnetja. Večina študij je bila opravljena na celičnih linijah in laboratorijskih živalih, zato smo mi v okviru projekta izvedli klinično študijo na ljudeh z namenom potrditi ali ovreči povezavo med uživanjem matičnega mlečka in vnetnimi procesi ter lipidnim profilom pri asimptomatskih posameznikih. Izbrali smo asimptomatske posameznike s povečanim tveganjem za nastanek metabolnega sindroma ter srčno žilnih bolezni, pri katerih so vnetni procesi nekoliko bolj izraženi. Ena izmed želj podjetja je pridobiti povratno informacijo o učinkih matičnega mlečka na zdravje. Omenjen podatek bi bil ključnega pomena za samo izvedbo klinične študije.

Z interdisciplinarno ekipo študentov in mentorjev z Univerze na Primorskem smo v sodelovanju s podjetjem in delovnim mentorjem natančno preučili učinke matičnega mlečka na zdravje posameznikov. Preučili smo jih z vidika telesne sestave in biokemijskih markerjev.

Projekt smo začeli izvajati v marcu 2018. V mesecu marcu in v začetku aprila smo se v okviru skupnih sestankov s študenti in predstavniki podjetja dokončno zmenili o ustreznih protokolih za izvedbo klinične študije, z namenom raziskati potencialne pozitivne učinke matičnega mlečka na parametre vnetja. Nato smo zbrali 30 udeležencev za izvedbo klinične raziskave, pri čemer smo udeležence naključno randomizirali v dve skupine. S strani podjetja smo v mesecu aprila prejeli kapsule matičnega mlečka in placebo kapsule. Vsi udeleženci raziskave so s strani študentov prejeli vse informacije o sami klinični študiji; vsi udeleženci so tudi prejeli pripravek za uživanje. V tem času je tudi študija bila obravnavana s strani komisije za medicinsko etiko in bila odobrena še pred pričetkom. Sredi aprila smo tako pričeli z izvajanjem klinične študije. Sama klinična študija je potekala 10 tednov, različne meritve smo izvedli na začetku, po 4 tednih uživanja prehranskega pripravka, po 8 tednih uživanja prehranskega pripravka ter ob koncu – po 10. tednih. Vsi udeleženci so namreč 8 tednov uživali po 2 kapsuli matičnega mlečka ali po 2 kapsuli placeba, odvisno od skupine, v katero so bili naključno vključeni. Zadnja 2 tedna udeleženci niso uživali nobenega prehranskega pripravka, zanimala nas je podaljšana učinkovitost matičnega mlečka. Na dan meritev smo vsem preiskovancem določili prehranski vnos in prehranski status (antropometrične meritve), odvzeli vzorec krvi in izvedli kratek intervju o neželenih učinkih itd. Iz polne krvi smo pripravili serum in izmerili številne biokemijske parametre. Ob koncu študije lahko zaključimo, da matični mleček ugodno deluje na vnetne parametre in tudi na lipidni profil posameznikov. V času projekta smo izvedli tudi aktivnosti – prenos znanja iz visokošolskega zavoda na podjetje in obratno, kar je bilo za vse udeležence zelo dobrodošlo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.