SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Trajanje projekta:

1. 9. 2020 – 31. 5. 2021

Vodilni partner:

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MESTNE OBČINE KOPER; 
CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE KOPER (CDA)

Projektni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
QI LAB. – LABORATORIJ VITALNE ENERGIJE
EM-SOFT SISTEMI,d.o.o.

Vodja projekta:

Emina Trstenjak

Sodelujoči na UP FVZ:

Dr. Urška Čeklić (SICRIS)

Povzetek:

Starejši od 50 let predstavljajo že 37 % prebivalstva. Število starejših od 60 let pa se bo v naslednjih desetletjih povečalo za približno 2 milijona na leto. V Mestni občini Koper je okvirno 12.000 oseb starejših od 65 let. Iz statističnih podatkov je razvidno, da se število starejših v naši občini povečuje. v strukturi starejših od 60 let dalje, pa jih veliko živi v enodružinski skupnosti. V projektu zato posvečamo pozornost na posledice izrazito hitrega staranja družbe, skrbi za zdravje  in s tem čim daljše samostojno in zdravo življenje posameznika. S sodelovanjem s partnerji bomo okrepili povezovanje, ki bo doprineslo k uspešnejši izvedbi projekta.

Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje s tem pa spodbujati različne aktivnosti in ustvarjati starosti prijazna okolja.

Članom bomo ponudili kakovostne in nove aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu zdravju oziroma pomagajo posameznikom pri ohranjanju, vzdrževanju in povečevanju telesne aktivnosti s tem pa omogočili dvig kakovosti življenja, čim daljše samostojno in aktivno življenje, večjo socialno integracijo (preprečevanje socialne izključenosti) in medgeneracijsko sodelovanje.

 

              

»Projekt SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH sofinancira PiNA v okviru programa Stičišča NVO Istre in Krasa.«