STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)
Trajanje projekta:
1. 9. 2017 – 30. 9. 2022
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Vodja programa:

Izr. prof. dr. Klemen Širok (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

doc. dr. Matej Voglar (SICRIS, ResearchGate)
doc.dr. Mojca Stubelj (SICRIS, ResearchGate)
Denisa Manojlović (SICRIS)

Povzetek:

V okviru projekta bomo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših (za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija).

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS – 80%, MDDSZ – 20%).