I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem
Trajanje projekta:
1.1.2022 – 31.12.2027
Vodilni partner:

Univerza na Primorskem

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Vodja programa:

Izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek (SICRIS, ResearchGate)

Koordinator programa na UP FVZ:

Izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Raziskovalna oprema:

Mikropretočni sistem CellASIC ONIX2

Polni naziv opreme
Mikropretočni sistem CellASIC ONIX2 omogoča nadzor pretoka raztopin, temperature in atmosfere ter neposredno spremljanje dogajanja preko mikroskopa. Omogoča delo s celicami v suspenziji in s pritrjenimi celicami; spremljanje diferenciacije in odziva različnih celičnih linij v času, določanje delovanja protimikrobnih sredstev, spremljanje in preprečevanje tvorbe biofilma, določanje interakcij patogenih mikroorganizmov na modelu celičnih linij.

Odgovorna in kontaktna oseba
dr. Katja Bezek, katja.bezek@fvz.upr.si ali 05/66 26 483

Dostop do opreme
Mikropretočni sistem CellASIC ONIX2 se nahaja v celičnem laboratoriju UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola) in je povezan z računalnikom. Poskus poteka v komercialno dostopnih ploščicah, primernih za napravo, ki se priklopijo na nastavek naprave in vakumsko zaprejo. Nadzor sistema je mogoč preko programske opreme na računalniku.

Cena na uro (EUR – DDV ni vključen)
0,00 EUR

Povzetek:

Infrastrukturni program na Fakulteti za vede o zdravju podpira visoko kvalitetne interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte s področja medicinskih in zdravstvenih ved v povezavi z naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi. Infrastrukturna skupina Fakulteti za vede o zdravju je v zadnjih nekaj letih doživela skokovit razvoj. Poleg že zelo dobro uveljavljenih bazičnih raziskav, se je v zadnjih letih povečalo raziskovanje predvsem na aplikativnem področju. Vizija infrastrukturne skupine je postati regionalno, nacionalno in s časoma tudi globalno središče na področju zagotavljanja in ohranjanja zdravja ter s tem povezanih dejavnikov ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom.

Infrastrukturna platforma deluje preko osmih vsebinsko povezanih laboratorijev in enot: Laboratorij za kineziologijo in fiziologijo, Laboratorij za nadzor učinkovitosti gibanja, Laboratorij za fizioterapijo, Simulacijski center za obravnavo kritično bolnega pacienta, Center za prehransko obravnavo z eksperimentalno kuhinjo, Mikrobiološki laboratorij, Biokemijski laboratorij, Laboratorij za celične kulture. Ekspertiza in delno oprema, ki je potrebna za dosego tega delovnega načrta, je že uveljavljena na Fakulteti za vede o zdravju.

Infrastrukturni program »I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.