I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021 Vodilni partner: Univerza na Primorskem Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravjuUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko,...