I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem Trajanje projekta: 1.1.2022 – 31.12.2027 Vodilni partner: Univerza na Primorskem Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravjuUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko,...

InnoRennew CoE

Projects Trajanje projekta: 2017 – 2022 Vodilni partner: Univerza na Primorskem  Projektni partnerji: UP Fakulteta za vede o dravju Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut Zavod za gradbeništvo Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod za...