L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS) Trajanje projekta:...

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021 Vodilni partner: Univerza na Primorskem Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravjuUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko,...

InnoRennew CoE

Projects Trajanje projekta: 2017 – 2022 Vodilni partner: Univerza na Primorskem  Projektni partnerji: UP Fakulteta za vede o dravju Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut Zavod za gradbeništvo Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod za...