InnoRennew CoE

Trajanje projekta:

2017 – 2022

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem 

Projektni partnerji:

  • UP Fakulteta za vede o dravju
  • Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije,
  • Univerza v Mariboru,
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • Inštitut za celulozo in papir,
  • Zavod E-Oblak,
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije)

Namen projekta:

Glavni raziskovalni področji sta modifikacija lesa in restorativno okoljsko ter ergonomsko oblikovanje. Pri tem se osredotočajo na razvoj in vplive naravnih materialov in ergonomsko oblikovanega pohištva v grajenem okolju. Eden izmed projektov znotraj zavoda je namenjen zmanjševanju sedentarnosti na delovnem mestu s pomočjo t.i. aktivne pisarne, ki bo z inovativnimi intervencijami omogočila sedečim delavcem več gibanja  med delovnikom.