P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2023 Vodilni partner: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske...

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem Trajanje projekta: 1.1.2022 – 31.12.2027 Vodilni partner: Univerza na Primorskem Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravjuUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko,...

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025 Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Projektni partnerji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravjuUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta...