J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS) Trajanje projekta: 1.7.2011 –...

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt) Trajanje projekta: 5.5.2017 – 30.9.2020 Vodilni partner: Univerza na Primorskem Vodja projekta: Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (SICRIS, ResearchGate) Sodelujoči na UP FVZ: Izr. prof. dr. Boštjan...