PROJEKTI NA UP FVZ

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

V izvajanju:

Pretekli:

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Razvoj inovativnih pristopov za vrednotenje sila-hitrost-moč profila športnikov kot pomembno izhodišče usmerjanja kondicijske priprave (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Optimizacija trenutnih smernic za vnos ogljikovih hidratov med vzdržljivostno vadbo (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)