PROJEKTI NA UP FVZ

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

V izvajanju:

Pretekli:

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Razvoj inovativnih pristopov za vrednotenje sila-hitrost-moč profila športnikov kot pomembno izhodišče usmerjanja kondicijske priprave (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Optimizacija trenutnih smernic za vnos ogljikovih hidratov med vzdržljivostno vadbo (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

E-središče za sledenje in zmanjševanje športnih poškodb v Sloveniji (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Vpliv različno polnjenih glikogenskih zalog na hidracijski status (in telesno sestavo) športnikov (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J3-2277 Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje eksperimentalnih tumorjev (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J3-2218 Ugotavljanje infekcije protez pri zamenjavi umetnih sklepov (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

L3 – 0129 Izvencelične nukleinske kisline v diagnostiki koronarne ateroskleroze (Aplikativni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

KINSPO – Kineziologija za učinkovitost in preventivo mišično-skeletnih poškodb v športu (Interna programska skupina)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

J3-6796 Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)