Kineziologija za krepitev zdravja

KASTELIC, Kaja, LIPOVAC, Dean, PEDIŠIĆ, Željko, KASTELIC, Nika, CHEN, Si-Tong, ŠARABON, Nejc. Associations of meeting 24-h movement guidelines with stress and self-rated health among adults: is meeting more guidelines associated with greater benefits. BMC public health. 2021, vol. 21, no. 929, str. 1-10. ISSN 1471-2458. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10979-3, DOI: 10.1186/s12889-021-10979-3.  [COBISS.SI-ID 63765251]

Vodja laboratorija je doc. dr. Žiga Kozinc.

Osnovna oprema:

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

RAVNOTEZ – Vrednotenje ravnotežne sposobnosti s prehodnimi značilnostmi nihanja telesa med mirno stojo: od validacije do praktične uporabnosti (Interna podoktorska pozicija)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

SKRB ZA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO IN ZDRAVO TELO V ZRELIH LETIH (Nacionalni projekt)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

PKP: ZdravDIH – INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

ŠIPK: ESPOS – E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

ŠIPK: SRCE – NAČRT ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA SRČNO-ŽILNIH BOLNIKOV

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

PKP: LEPA – IZDELAVA MODELA SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TELESNE AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

ŠIPK: GibKoP – HOLISTIČNI PRISTOPI K AKTIVNEMU IN ZDRAVEMU STARANJU: GIBALNA IN KOGNITIVNA AKTIVNOST TER PREHRANA

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

ŠIPK: ŽIVSLOG – VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

IZO-STAR – Inercijska vadba kot sredstvo preprečevanja upada gibalne funkcije starostnika (Interna podoktorska pozicija)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov