Ergonomija

PODREKAR, Nastja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Effects of cycle and treadmill desks on energy expenditure and cardio-metabolic parameters in sedentary workers: review and meta-analysis. International journal of occupational safety and ergonomics, 2018

KASTELIC, Kaja, VOGLAR, Matej, ŠARABON, Nejc. Acute effect of full time office work in real environment on postural actions and lumbar range of motion. Journal of electromyography and kinesiology, 2018

KASTELIC, Kaja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Sitting and low back disorders : an overview of the most commonly suggested harmful mechanisms. Collegium antropologicum, 2018

KASTELIC, Kaja, VOGLAR, Matej, ŠARABON, Nejc. Acute effect of full time office work in real environment on postural actions and lumbar range of motion. Journal of electromyography and kinesiology, 2018.

FONDA, Borut, ŠARABON, Nejc. Biomechanics and energetics of uphill cycling : a review. Kinesiology : international scientific journal of kinesiology and sport, 2012

FONDA, Borut, PANJAN, Andrej, MARKOVIČ, Goran, ŠARABON, Nejc. Adjusted saddle position counteracts the modified muscle activation patterns during uphill cycling. Journal of electromyography and kinesiology, 2011

FONDA, Borut, ŠARABON, Nejc. Učinki prilagojenega položaja in naklona sedeža med kolesarjenjem v klanec (pilotske študije) = Effects of adjusting seat position and seat tilt during uphill cycling (pilot studies report). Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2011

TRATNIK, Ana, ŠARABON, Nejc. Pregled metod za vrednotenje telesne drže. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2011

 

Strokovni prispevki:

PODREKAR, Nastja. Spodbujanje aktivnega dela in življenjskega sloga v grajenem okolju = Promoting active work and active lifestyle in a built environment. Varčna hiša, 2018

ŠARABON, Nejc. Bolečina v spodnjem delu hrbta in vaje kako jo odpraviti. Polet

ŠARABON, Nejc. Gibalno v boj s sedentarnostjo. Polet

ŠARABON, Nejc. Nujno : telovadba na delovnem mestu!. Polet

ŠARABON, Nejc. O hrbtenici, drugače. Polet

ŠARABON, Nejc. Sedentarni življenjski slog. Polet

KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Pomen ergonomije pri oblikovanju grajenega okolja – ergonomska ureditev pisarne. Lesarski utrip

 

Poljudni prispevki:

ŠARABON, Nejc, KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja. Preventivno (samo)ukrepanje za zmanjševanje tveganja nastanka bolečine v spodnjem delu hrbta. Plinformator : glasilo skupine Istrabenz plini, 2017

ŠARABON, Nejc, KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja. Preventivno (samo)ukrepanje za zmanjševanje tveganja nastanka bolečine v spodnjem delu hrbta. Plinformator : glasilo skupine Istrabenz plini, 2016

KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Predlogi za aktivnejši vsakdan. Polet : magazin Dela in Slovenskih novic

 

Prispevki na konferencah:

KASTELIC, Kaja, VOGLAR, Matej, ŠARABON, Nejc. Vliv sedečega delovnika na funkcije trupa-kontekst starejših zaposlenih = The effect of sedentary work on trunk function-in context of older employees. Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2018

 KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. (Non) occupational free-living physical activity in crane operators and office workers, Ergonomics 2018

PODREKAR, Nastja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Ali se čas sedentarnosti na delovnem mestu s starostjo povečuje? = Is workplace sedentary behavior increasing with age?. Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2018

ZERBO ŠPORIN, Dorjana. Starejši v delovnem okolju = Older workers in the workplace. Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2017

HARANT, Monika, SREENIVASA, Manish, MILLARD, Matthew, ŠARABON, Nejc, MOMBAUR, Katja. Parameter optimization for passive spinal exoskeletons based on experimental data and optimal control. 17th International Conference on Humanoid Robots, 2017

ŠARABON, Nejc, BABIĆ, Jan. SPEXOR: Spinalni eksoskelet za preventivo, rehabilitacijo in delovno reintegracijo = SPEXOR. Spine Exoskeleton for prevention, rehabilitation and work reintegration. Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2017

BABIČ, Jan, MOMBAUR, Katja, LEFEBER, Dirk, DIEËN, Jaap van, GRAIMANN, Bernhard, RUSSOLD, Michael, ŠARABON, Nejc, HOUDIJK, Han. SPEXOR : spinal exoskeletal robot for low back pain prevention and vocational reintegration. Wearable robotics : challenges and trends : proceedings of the 2nd International Symposium on Wearable Robotics, 2016

KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Assessment of spine stability after an eight-hour office work period. Ergonomics, 2016

Vodja laboratorija je doc. dr. Žiga Kozinc.

Osnovna oprema:

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

ŠIPK: PREDEL – INTERDISCIPLINARNA PREVENTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCA V MIKRO IN MALIH PODJETJIH PRIMORSKE

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-ZDA: Proučevanje gibalnega nadzora izbranih delovnih nalog s ciljem ergonomskih in kinezioloških ukrepov pri bolečini v spodnjem delu hrbta (Bilateralni projekt ARRS)

Bilaterala SLO-SRB: Učinki pospešene rasti otrok in staranja odraslih na kinestetično zaznavanje – pomen za funkcionalno gibanje (Bilateralni projekt ARRS)

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-HRV: Šolsko pohištvo kot dejavnik tveganja za razvoj bolečine v spodnjem delu hrbta: biomehansko vrednotenje in predlog oblikovne izboljšave (Bilateralni projekt ARRS)

STAR-VITAL – Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev (Nacionalni projekt)

L5-1845 Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive (Aplikativni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

InnoRennew CoE

InnoRennew CoE