Družbeni vidiki zdravja in bolezni

Koordinator

Člani

  • Vsi člani katedre za Zdravstveno nego.
  1. PROSEN, Mirko, LIČEN, Sabina, REBEC, Doroteja, BOGATAJ, Urška, MEDICA, Karmen, ČELHAR, Jana, PROSEN, Jana, PODOBNIK, Martina, MUGOŠA, Marko, STEGEL BIZJAK, Marjeta, KARNJUŠ, Igor. Report about the migrant womenʼs population characteristics, their sexual and reproductive health and social integration : the case of Slovenia = Rapporto sulle caratteristiche della popolazione femminile migrante, la loro salute sessuale e riproduttiva e lʼ integrazione sociale : il caso della Slovenia = Poročilo o značilnosti ženske migrantske populacije, njihovega spolnega in reproduktivnega zdravja in družbene integracije : primer Slovenije. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju; Postojna: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo, 2018. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540520900]
  2. PROSEN, Mirko, MEDICA, Karmen, LIČEN, Sabina, REBEC, Doroteja, KARNJUŠ, Igor, BOGATAJ, Urška. Evaluation of healthcare approaches and good practices in delivering care to migrant women : the case of Slovenia = La valutazione degli approcci sanitari e individuazione di buone pratiche nel prestare lʼassistenza alle donne migranti : il caso della Slovenia = Evalvacija zdravstvenih pristopov in prepoznavanje dobrih praks pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe migrantkam : primer Slovenije. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 2018. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540591044]
  3. PROSEN, Mirko, BOGATAJ, Urška, KARNJUŠ, Igor, REBEC, Doroteja, LIČEN, Sabina. Impact of displaced cultural traditions and social integration on health-related behaviour among migrant women living in Slovenia. Filosofija, sociologija, ISSN 0235-7186, 2019, vol. 30, no. 2, str. 149-158. https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4021, doi: 10.6001/fil-soc.v30i2.4021. [COBISS.SI-ID 1541540036]

 

 

Dostopnost