Volitve rektorja Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na današnji 37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je:  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil. Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja...

Volitve v ŠS UP FVZ 2022/2023 – Izvoljeni predstavniki

Volilna komisija za izvedbo volitev v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2022/2023 ugotavlja, da so v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2022/2023 izvoljeni naslednji kandidati: Zap. št. KATEGORIJA Število razpisanih mest Izvoljeni predstavniki v...

Volitve v Študentski svet UP FVZ 2022/2023

Na podlagi Poziva rektorice UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 111-5/2022, 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju ter skladno s Pravilnikom o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju...

ZAPOSLUJEMO – PREVERITE PROSTA DELOVNA MESTA

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje VEČ prostih delovnih mest: H017001 ASISTENT VII/2 za delo v prehranski svetovalnici UP FVZ, rok za prijavo je 12.10.2022, H017001 ASISTENT VII/2 za delo v simulacijskem centru UP FVZ, rok za prijavo je 17.10.2022, J037003...

Nekaj hrane v možgane – UP FVZ o zdravi prehrani na Radiu Koper

Katedra za prehransko svetovanje – dietetiko Fakultete za vede o zdravju gostuje v novi jutranji ponedeljkovi oddaji Radia Koper Nekaj hrane v možgane, ki je namenjena zdravi prehrani. Podiramo mite, spoznavamo nova dejstva, usmerjamo in svetujemo. Življenju dodajamo...

SPOZNAVNI DOGODEK ŠTART UP – SOBOTA, 8. 10. 2022

UP pripravlja spoznavni dogodek za VSE študente – ŠtartUP, ki bo to soboto, 8. 10. 2022, od 9. do 17. ure v novem Obmorskem parku Žusterna, pri Kopru. Na njem boste lahko spoznali ali ponovno srečali druge študentke in študente UP, zaposlene na fakultetah, ki...

UP FVZ na obisku v Turčiji – Hasan Kalyoncu University

Izr. prof. dr. Sabina Ličen in izr. prof. dr. Mirko Prosen sta v okviru projekta INOVUP »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja« med 11.9. in 15. 9. 2022 gostovala na Hasan Kalyoncu University v Turčiji. Na gostujoči instituciji sta pridobila nova spoznanja...