Razpis rednih volitev dekana UP FVZ

Senat UP FVZ je na svoji 3. redni seji dne 16. decembra 2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FVZ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil. Prav tako je s sklepom določena volilna komisija za izvedbo volitev. Pravne podlage Pravilnik o...

Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2019/2020

POROČILO VOLITEV ZA ČLANE ŠS UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter...

Noč raziskovalcev – Dan odprtih vrat UP FVZ 2019

Spoštovani! UP Fakulteta za vede o zdravju v Izoli bo v petek, 27. septembra 2019, ponovno odprla vrata v svoje prostore učencem in dijakom, ki jih zanima dejavnost fakultete v najširšem pomenu besede. Aktivnosti tega dne bo UP FVZ tudi letos združila z vseevropskim...

Razpis za tutorje študente za 2019/2020 in prijavni obrazec

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 25 mest za tutorje študente za študijsko leto 2018/2019. Rok za prijavo je do 30. 9. 2019. Več informacij o tutorskem sistemu najdete na spletni strani fakultete pod zavihek Info za študente – Tutorstvo....

Volitve članov Senata UP FVZ, 2019-2023

Senat UP Fakultete za vede o zdravju je na 37. redni seji, ki je bila 17. 6. 2019, sprejel Sklep o razpisu rednih volitev za člane SENATA UP FVZ za mandatno obdobje 2019 – 2023. Na svoji 38. redni seji, ki je bila 27. 8. 2019, je sprejel SKLEP...