Povabilo k oddaji prispevka za objavo v posebni prilogi naslednje izdaje revije Šport: TELESNA DEJAVNOST STAREJŠIH ODRASLIH
Povabilo k oddaji prispevka za objavo v posebni prilogi naslednje izdaje revije Šport: TELESNA DEJAVNOST STAREJŠIH ODRASLIH

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani letos pripravlja posebno izdajo revije Šport s prilogo, ki bo namenjena obravnavi populacije starejših odraslih v kontekstu vadbenih intervencij in aktivnega staranja – v širšem smislu telesne dejavnosti starejših odraslih.

Staranje prebivalstva predstavlja večplasten izziv, saj se s starostjo pogosto pojavijo telesne, duševne in socialne težave, ki lahko vplivajo na kakovost življenja posameznika. Koncept aktivnega staranja poudarja pomembnost telesne dejavnosti, socialne vključenosti in duševnega zdravja pri ohranjanju vitalnosti in samostojnosti v starosti. S spodbujanjem aktivnega staranja lahko prispevamo k izboljšanju življenja starostnikov ter zmanjšanju bremena na zdravstvenem, socialnem in ekonomskem področju. Raziskovanje predstavljene tematike je ključno za razumevanje najboljših praks in učinkovitih intervencij ter za oblikovanje programov, smernic in politik, ki bodo podpirali zdravo in aktivno staranje prebivalstva.

Uredništvo revije vljudno vabi vse zainteresirane k oddaji strokovnih in znanstvenih prispevkov za posebno izdajo revije. Navodila za avtorje (pripravo prispevkov) najdete na spletni strani revije (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/zaloznistvo/revija-sport/).

Rok za oddajo prispevkov je 15. september 2024. Pošljete jih na e-poštni naslov revije: revija.sport@fsp.uni-lj.si.

 

Športni pozdrav,

prof. dr. Frane Erčulj, prof. šp. vzg.
Glavni in odgovorni urednik revije

prof. dr. Nejc Šarabon, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.
Gostujoči urednik priloge

Manca Opara Zupančič, dipl. fiziot.
Pomočnica urednika

Dostopnost