Prosta delovna mesta na področju promocije in organizacije dogodkov

Rok za prijavo: 17. junij 2024.

Ponudbe z motivacijskim pismom in z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si.

Vabljeni k prijavam! 

J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno mesto: J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas in s poskusno dobo treh mesecev, z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Področje dela: promocija fakultete in organizacija dogodkov

 

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Pri svojem delu bo zaposleni v sodelovanju z vodstvom, katedrami, visokošolskimi učitelji in ostalimi strokovnimi službami skrbel za promocijo študijske dejavnosti v najširšem pomenu besede, kar vključuje organizacijo ter izvedbo promocijskih dogodkov in dogodkov vseživljenjskega izobraževanja, pripravo objav za spletno stran ter socialna omrežja, pripravo in usklajevanje sporočil za interno e-glasilo ter medije, promocijska predstavitev na srednjih šolah, komuniciranje z različnimi deležniki, pripravo planov in poročil s področja dela. Pomembno je dobro poznavanje slovenskega in angleškega jezika ter ustreznega pisnega izražanja.

 

Splošen opis del in nalog:

 1. pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti notranje organizacijske enote,
 2. skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela notranje organizacijske enote,
 3. pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva notranja organizacijska enota, pisanje zapisnikov,
 4. spremljanje zakonodaje s področja dela notranje organizacijske enote,
 5. sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela notranje organizacijske enote,
 6. pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela notranje organizacijske enote,
 7. oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
 8. opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

 

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost,
 • komunikativnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanja za delo z računalnikom.

 

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje socialnih omrežij,
 • ustvarjalnost,
 • poznavanje orodij grafičnega oblikovanja (npr. CANVA),
 • poznavanje urejevalnika spletnih strani WordPress,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • dobre organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom.

Delovne izkušnje: 3 leta.

Delovno mesto je uvrščeno v 31. plačni razred.

J017980 Vodja enostavnejšega področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/1 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno mesto: J017980 Vodja enostavnejšega področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/1 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas in s poskusno dobo treh mesecev, z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Področje dela: promocija fakultete in organizacija dogodkov

 

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Pri svojem delu bo zaposleni v sodelovanju z vodstvom, katedrami, visokošolskimi učitelji in ostalimi strokovnimi službami skrbel za promocijo študijske dejavnosti v najširšem pomenu besede, kar vključuje vodenje organizacije ter izvedbe promocijskih dogodkov in dogodkov vseživljenjskega izobraževanja, pripravo objav za spletno stran ter socialna omrežja, pripravo in usklajevanje sporočil za interno e-glasilo ter medije, koordinacijo promocijskih predstavitev na srednjih šolah, komuniciranje z različnimi deležniki, pripravo načrtov in poročil s področja dela. Pomembno je dobro poznavanje slovenskega in angleškega jezika ter ustreznega pisnega izražanja.

 

Splošen opis del in nalog:

 1. vodenje faz delovnih procesov v notranje organizacijski enoti,
 2. spremljanje in koordiniranje del s področij notranje organizacijske enote,
 3. spremljanje zakonodaje in predpisov s področja, ki ga pokriva notranja organizacijska enota,
 4. zbiranje, pregledovanje in pripravljanje strokovnega gradiva za seje delovnih teles, ki so v domeni notranje organizacijske enote,
 5. nudenje strokovne pomoči vodstvom članic pri odločitvah s področja dela notranje organizacijske enote,
 6. izdelovanje poročila in analiz s področja dela,
 7. opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

 

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • komunikativnost in odgovornost.

 

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje socialnih omrežij,
 • ustvarjalnost,
 • poznavanje orodij grafičnega oblikovanja (npr. CANVA),
 • poznavanje urejevalnika spletnih strani WordPress,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • dobre organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom.

 

Delovne izkušnje: praviloma 5 let s področja dela.

 

Delovno mesto je uvrščeno v 33. plačni razred.

J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno mesto: J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 za področje promocije in organizacije dogodkov

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas in s poskusno dobo treh mesecev, z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Področje dela: promocija fakultete in organizacija dogodkov

 

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Pri svojem delu bo zaposleni v sodelovanju z vodstvom, katedrami, visokošolskimi učitelji in ostalimi strokovnimi službami skrbel za promocijo študijske dejavnosti v najširšem pomenu besede, kar vključuje vodenje organizacije ter izvedbe promocijskih dogodkov in dogodkov vseživljenjskega izobraževanja, pripravo objav za spletno stran ter socialna omrežja, pripravo in usklajevanje sporočil za interno e-glasilo ter medije, koordinacijo promocijskih predstavitev po srednjih šolah, komuniciranje z različnimi deležniki, pripravo načrtov in poročil s področja dela. Pomembno je dobro poznavanje slovenskega in angleškega jezika ter ustreznega pisnega izražanja.

 

Splošen opis del in nalog:

 1. načrtovanje in vodenje faz delovnih procesov v notranje organizacijski enoti,
 2. spremljanje in koordiniranje del s področij notranje organizacijske enote,
 3. spremljanje zakonodaje in predpisov s področja, ki ga pokriva notranje organizacijska enota,
 4. zbiranje, pregledovanje in pripravljanje strokovnega gradiva za seje delovnih teles, ki so v domeni notranje organizacijske enote,
 5. aktiviranje, spremljanje faz dela in kontroliranje izvajanja nalog, po potrebi korektivno ukrepanje,
 6. nudenje strokovne pomoči vodstvom članic pri odločitvah s področja dela notranje organizacijske enote,
 7. izdelovanje poročil in analiz s področja dela,
 8. opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
 • magistrska izobrazba.

 

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • komunikativnost in odgovornost.

 

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

 

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje socialnih omrežij,
 • ustvarjalnost,
 • poznavanje orodij grafičnega oblikovanja (npr. CANVA),
 • poznavanje urejevalnika spletnih strani WordPress,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • dobre organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom.

 

Delovne izkušnje: 5 let s področja dela.

 

Delovno mesto je uvrščeno v 36. plačni razred.

Dostopnost