Zagovor doktorske disertacije Kaje Kastelic

Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju je potrdil doktorsko disertacijo

KAJE KASTELIC,

študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom 

»Associations between 24-hour movement behaviours and low back pain /

Povezanost med 24-urnim gibalnim vedenjem in bolečino v spodnjem delu hrbta«

pod mentorstvom prof. dr. Željka Pedišića ter

somentorstvom izr. prof. dr. Michaela D. Burnarda in prof. dr. Nejca Šarabona.

Zagovor bo potekal

v sredo, 26. junija 2024, ob 11.00 v Predavalnici 1, pritličje UP FVZ (Polje 42, Izola).

Vljudno vabljeni!

Dostopnost