Prvi slovenski tečaj AMLS

2. in 3. februar 2024 | UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

UP Fakulteta za vede o zdravju organizira prvi slovenski tečaj AMLS (Advanced Medical Life Support). AMLS je zlati standard usposabljanja za hitro oceno, ustrezno prepoznavanje in oskrbo življenjsko ogroženega pacienta. Gre za intenziven dvodnevni 16-urni tečaj, ki je primeren za zdravstvene tehnike, dipl. med. sestre / zdravstvenike in zdravnike, ki se poklicno srečujejo z nujnimi stanji in nenadnimi obolenji.

Osnovne informacije o združenju NAEMT in tečaju AMLS so podane na spletni strani https://sites.google.com/view/sloamls.

Informacije o kotizaciji in prijavi so dostopne na spletni strani https://fvz.upr.si/strokovno-izobrazevanje-delavnice/

Vabljeni!

Dostopnost