Javna predstavitev kandidatov za rektorja Univerze na Primorskem na UP FVZ

Spoštovani. 

Skladno s Pravilnikom o volitvah rektorja UP in rokovnikom volilnih opravil, bosta oba kandidata za rektorja UP imela javno predstavitev programa kandidatov na UP FVZ, in sicer v torek, 16. 5. 2023, ob 12.uri v predavalnici P6 v 3. nadstropju.

Kot to predvideva 20. člen omenjenega Pravilnika, bo pred predstavitvijo opravljen žreb vrstnega reda kandidatov – po katerem nato kandidata predstavita svoja programa. 

Na predstavitev so vljudno vabljeni vsi zaposleni in študenti.

 Listo kandidatov:

  1. prof. dr. Klavdija Kutnar (program dela kanidatke),

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM, podporo kandidatki pa sta na svojih senatih izrekli tudi članici UP FM in UP FVZ.

  1. prof. dr. Matjaž Novak (program dela kandidata),

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

Redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, s tremi volilnimi odbori:

  • Volilni odbor št. 1 – palača Armerija (pritličje),
  • Volilni odbor št. 2 – palača Armerija (Santorijeva sejna soba – pritličje),
  • Volilni odbor št. 3 – Konfucijeva učilnica.

 

Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.

 

Dostopnost