Ester Benko prejemnica srebrnega znaka Zbornice-Zveze

Dolgoletna sodelavka Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju, višja predavateljica Ester Benko, je ena izmed letošnjih dobitnic srebrnega znaka Zbornice-Zveza.

Srebrni znak podeljuje Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babiške nege, za kakovostno in učinkovito večletno organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter aktivno delovanje na strokovnem, izobraževalnem, raziskovalnem ali socialnem področju.

Sodelavki iskreno čestitamo.

Dostopnost