Prof. dr. Nejc Šarabon bo UP FVZ vodil še 4 leta
Prof. dr. Nejc Šarabon bo tudi v novem mandatu 2024 - 2028 vodil UP FVZ

Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju (v nadaljevanju UP FVZ) je bilo 23. maja izvedeno glasovanje, 17. maja pa predčasno glasovanje, za kandidata za dekana UP FVZ za novo mandatno obdobje. Edini kandidat za dekana UP FVZ je bil prof. dr. Nejc Šarabon (PROGRAM DELA IN VODENJA).

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FVZ je Senatu UP FVZ posredovala poročilo o izidu volitev, s katerim ugotavlja, da je kandidat za dekana, prof. dr. Nejc Šarabon, prejel več kot 50 % veljavnih točk in je bil izvoljen za dekana UP FVZ.

Senat UP FVZ je na 7. redni seji, 27. maja 2024, sprejel ugotovitveni sklep o rezultatih volitev in rektorici predlagal imenovanje prof. dr. Nejca Šarabona za dekana UP FVZ za naslednje mandatno obdobje od 1. oktobra 2024 do 30. septembra 2028.

Prof. dr. Nejcu Šarabonu iskreno čestitamo in mu želimo uspešno vodenje fakultete tudi v naslednjem mandatu.

Volilna udeležba po posameznih skupinah volivcev:

  • v skupini v volilnih upravičencev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev je glasovalo 45 volilnih upravičencev od skupaj 63, kar pomeni 71,43 %;
  • v skupini volilnih upravičencev študentov je glasovalo 6 volilnih upravičencev od skupaj 1392 kar pomeni 0,43 %;
  • v skupini volilnih upravičencev ostalih delavcev je glasovalo 26 volilnih upravičencev od skupaj 33, kar pomeni 78,79 %.

Skupaj se je volitev udeležilo 77 volilnih upravičencev.

Za kandidata prof. dr. Nejca Šarabona je glasovalo 75 volilnih upravičencev.

Dostopnost