Izobraževanje v zdravstveni negi

Koordinatorja

Člani

 In ostali člani katedre za Zdravstveno nego.

Cenčič, A., Prosen, M. in Ličen, S. (2022). Mixed-methods research on diabetes patient health education using digital technologies. Kontakt, 24(2), 123–130. https://doi.org/10.32725/kont.2022.017

De Baetselier, E., Dijkstra, N. E., Batalha, L. M., Ferreira, P. A. C., Filov, I., Grøndahl, V. A., … Dilles, T. (2022). Nurse students’ competences in interprofessional pharmaceutical care in Europe: Cross-sectional evaluation. Nurse Education in Practice, 65, 103485. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103485

De Baetselier, E., Dilles, T., Batalha, L. M., Dijkstra, N. E., Fernandes, M. I., Filov, I., … Van Rompaey, B. (2021). Perspectives of nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care across 14 European countries: A qualitative study in pharmacists, physicians and nurses. PLoS ONE, 16(5), e0251982. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251982

Ličen, S. (2013). Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med študenti zdravstvene nege v času študija. Obzornik zdravstvene nege, 47(3), 236–246.

Ličen, S., Karnjuš, I. in Prosen, M. (2021). Measuring Cultural Awareness Among Slovene Nursing Student: A Cross-Sectional Study. Journal of Transcultural Nursing: Official Journal of the Transcultural Nursing Society, 32(1), 77–85. https://doi.org/10.1177/1043659620941585

Ličen, S., Karnjuš, I. in Prosen, M. (2022). An Evaluation Study of Nurse Educators’ Learning Experience in a Digital Modular Course. Andragoška spoznanja, 28(1), 43–55. https://doi.org/10.4312/as/10547

Ličen, S. in Plazar, N. (2015). Identification of nursing competency assessment tools as possibility of their use in nursing education in Slovenia—a systematic literature review. Nurse education today, 35(4), 602–608.

Ličen, S. in Plazar, N. (2019). Developing a Universal Nursing Competencies Framework for Registered Nurses: A Mixed-Methods Approach. Journal of Nursing Scholarship: An Official Publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, 51(4), 459–469. https://doi.org/10.1111/jnu.12483

Prosen, M., Karnjuš, I. in Ličen, S. (2022). Evaluation of E-Learning Experience among Health and Allied Health Professions Students during the COVID-19 Pandemic in Slovenia: An Instrument Development and Validation Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8), 4777. https://doi.org/10.3390/ijerph19084777

Prosen, M., Kvas, A., Bošković, S. in Ličen, S. (2021). Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Slovenian version of the nurse professional competence scale. BMC Nursing, 20(1), 142. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00664-6

Tosun, B., Yava, A., Dirgar, E., Başustaoğlu Şahin, E., Bahadir Yilmaz, E., Papp, K., Tóthova, V., Hellerova, V., Prosen, M., Ličen, S., et al. (2021). Addressing the effects of transcultural nursing education on nursing students’ cultural competence: A systematic review. Nurse Education in Practice, 55, 103171. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103171

J5-4572 Razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva za zagotavljanje pravičnosti in dostopnosti v digitalnem izobraževanju (Temeljni projekt ARRS)

TeachHealthtiID: Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

BENEFITS: Better and more Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

DeMoPhaC: Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (ERASMUS+)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev