ŠPORTNA VZGOJA

Raziskave na področju športne vzgoje se izvajajo na terenu ter v kinezioloških laboratorijih.

Vodja kinezioloških laboratorijev je doc. dr. Žiga Kozinc.

Oprema laboratorija:
Sistem za 3D zajem kinematike gibanja Sistem omogoča zajem 3D kinematičnih podatkov, kar uporabljamo za vrednotenje tehnike gibanja v športu in ergonomiji. Ob centralni enoti sistema so na voljo 3 kamere, ki omogočajo dobro pokritost prostora in
vidljivost kinematičnih markerjev.
Tekaška steza Woodway 4 front Woodway 4 je motorizirana tekaška preproga, ki omogoča izvajanje hoje in teka pri različnih hitrostih. Omogoča natančno določanje želene hitrosti, spremlja pa tudi srčni utrip vadečega.
Brezžični sistem za merjenje aktivnosti mišic EMG sistem omogoča spremljanje mišične aktivnosti med različnimi nalogami ali gibanji. Možno ga je sinhronizirati z drugimi napravami, kot so plošče za merjenje sil ter dinamometri.
Pospeškometer ActivePAL, namenjen vrednotenju sedentarnosti in gibalne aktivnosti ActivPAL je pospeškometer/senzor, ki se uporablja za vrednotenje količine sedentarnosti in gibalne aktivnosti otrok in mladostnikov, odraslih in starejših oseb. Senzor je velikosti 3x2x0,5 cm. Pritrdimo ga na stegno preiskovanca. ActivPAL senzorje se uporablja v raziskavah, katerih namen je objektivno spremljati gibanje preiskovancev skozi celoten dan oziroma teden.
Celovit sistem za merjenje živčno-mišičnih funkcij trupa
Antropometrični set s kaliprom Antropometrični set se uporablja za izvajanje meritev telesnih mer preiskovancev. Antropometrični set sestavljajo stadiometer, veliko in malo šestilo,pelvimeter, kaliper in merilni trak.
Dodatni pripomočki: digitalni inklinometer, goniometer ipd.
Sistem za spremljanje ravnotežja – Balance Tracking
Ultrazvočni aparat Resona 7 Ultrazvočni aparat Resona 7 omogoča vpogled v strukturo različnih tkiv, meritve krvnega pretoka ter togosti tkiv.
Prenosni merilec porabe kisika Prenosni merilec porabe kisika je uporaben za meritve energijske porabe na terenu, kjer je uporaba standardnih laboratorijskih naprav nemogoča. Uporaba prenosnega merilce je zelo enostavna, upravljamo ga kar s pametnim telefonom.
Vadbena platforma z utežmi
Sistem za bilateralne meritve statičnih mišičnih naprezanj
Večnamenski dinamometer za meritve mišic kolka Gre za moderni dinamometer za oceno izometrične jakosti vseh mišic kolka. Prednost dinamometra je njegova enostavna prenosljivost in priročnost, upravljamo ga z računalniško tablico.
2x Prenosna plošča za merjenje sil na podlago Plošče za merjenje sil se uporabljajo za vrednotenje biomehanike gibanja (skoki, pristanki, simetrije obremenjevanja nog) ter ravnotežja (nihanje telesa v mirni stoji).
Sistem za zaviranje linearnega gibanja
Pupil Headset – sledilec očesnih pogledov Sledilec omogoča spremljanje očesnega pogledal (eye tracking). Gre za novejši merilni pristop na področju preučevanja vidnega zaznavanja in senzoričnomotorične integracije.
Izokinetični dinamometer za vrednenje mišične jakosti in moči Z dinamometrom vrednotimo jakost in moč različnih mišičnih skupin. Omogoče meritve v statičnih (izometričnih) ter dinamičnih (izokinetičnih ali
izotoničnih) pogojih.
Brezžični 16-kanalni EMG sistem za vrednotenje mišične aktivnosti EMG sistem omogoča spremljanje mišične aktivnosti med različnimi nalogami ali gibanji. Možno ga je sinhronizirati z drugimi napravami, kot so plošče za merjenje sil ter dinamometri.
Sistem za 3D zajem kinemtike gibanja Sistem omogoča zajem 3D kinematičnih podatkov, kar uporabljamo za vrednotenje tehnike gibanja v športu in ergonomiji. Ob centralni enoti sistema so na voljo 3 kamere, ki omogočajo dobro pokritost prostora in vidljivost kinematičnih markerjev.
ActiGraph – Merilniki gibalne/telesne aktivnosti in sedentarnosti ActiGraph je pospeškometer/senzor, ki se uporablja za vrednotenje količine gibalne aktivnosti otrok in mladostnikov, odraslih in starejših oseb. Senzor je
velikosti 3x3x3 cm. Pritrdimo ga lahko na gleženj, stegno, okoli pasu ali okoli zapestja s pomočjo traku. ActiGraph senzorje se uporablja v raziskavah, katerih namen je objektivno spremljati gibanje preiskovancev skozi celoten dan oziroma teden.