FTH Praktično usposabljanje – 2022

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika praktičnega usposabljanja študentov fizioterapije, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije poletne prakse, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija poletne...

FTH Klinično usposabljanje 2 – 2022

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika Praktičnega usposabljanja, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije praktičnega usposabljanja, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija praktičnega...

FTH Klinično usposabljanje 1 – 2022

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika Praktičnega usposabljanja, pregled možnih učnih zavodov, predstavitev dokumentacije praktičnega usposabljanja, pregled Izjave učnega zavoda, zbiranje Izjav učnih zavodov, evalvacija praktičnega...

ZN2 Zdravstveni sistemi v Evropski skupnosti – izbirni – 2021

Zdravstveno varstvo je temeljna človekova potreba in eden od pomembnih dejavnikov socialne varnosti v državah socialne blaginje, zato vse države, ki sledijo tej paradigmi zdravstveno dejavnost in zdravstveno zavarovanje uredijo s pravnimi predpisi. Pravna ureditev...

ZN2 Z dokazi podprta zdravstvena nega – 2021

1. VIRI INFORMACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI a. VRSTE DOKAZOV b. ISKANJE DOKAZOV c. VREDNOTENJE DOKAZOV d. KLASIFIKACIJA DOKAZOV 2. UPORABA IZSLEDKOV RAZISKOVANJA a. VLOGA PRIPOROČIL V PRAKSI b. SMERNICE IN OMEJITVE UPORABE ZNANSTVENIH DOKAZOV V KLINIČNI...

ZN2 Zdravje družin – 2022

1. Vloga zdravstvene nege v skrbi za zdravje družin 1.1. Koncept »Family Health Nurse« 2. Uvod v razumevanje družine 2.1. Družina in njen življenjski cikel 2.2. Vloge v družini in sestava družine 2.3. Družine skozi perspektivo statističnih kazalcev v Republiki...

ZN2 Upravljanje projektov – 2021

1. Uvod v management projektov: zasnove in definicije a. kaj je “projekt” b. življenjski cikel projekta c. projektni management, projektni manager d. kulturne razlike in medkulturno komuniciranje e. vloga institucionalnih okolij (javni zavodi, zasebne...

ZN2 Transkulturna zdravstvena nega in globalno zdravje – 2021

1. GLOBALNI IZZIVI ZDRAVJA 1.1. Indikatorji razlik v zdravju 1.2. Neenakosti v zdravju 1.3. Vzroki za nastanek globalnih razlik v zdravju 1.4. Glavne svetovne epidemije 1.5. Priporočila in javna politika zmanjševanja razlik v zdravju/zdravstvu 1.6. Globalne politike:...