Practical training

Preparing students for Summer practice: overview of the rules for practical training, overview of possible educational institutions, presentation of documentation for Summer practice, inspection of the educational institution statement, collection of statements of...

Clinical training 2

Preparing students for practical training: overview of the rules for practical training, overview of possible educational institutions, presentation of documentation for practical training, inspection of the statement of the educational institution, collection of...

Clinical training 1

Preparing students for practical training: overview of the rules for practical training, overview of possible educational institutions, presentation of documentation for practical training, inspection of the educational institution statement, collection of statements...

Health Care Systems in the European Community

Zdravstveno varstvo je temeljna človekova potreba in eden od pomembnih dejavnikov socialne varnosti v državah socialne blaginje, zato vse države, ki sledijo tej paradigmi zdravstveno dejavnost in zdravstveno zavarovanje uredijo s pravnimi predpisi. Pravna ureditev...

Patient nursing care, long-term care and paliative care

1. Skupnostna skrb in politika skupnostne skrbi v lokalnem, mednarodnem in globalnem kontekstu 2. Formalni in neformalni viri skupnostne skrbi 3. Načrtovanje skupnostne skrbi 4. Nove oblike skupnostne skrbi 5. Nasilje v družini, nasilje v delovnem okolju, nasilje v...

Evidence based nursing

• The use of meta-analysis, randomised controlled trials, and other types of evidence in evidence based practice. • The role of guidelines in clinical decision-making and in the transfer of knowledge into practice (research utilisation). • Evidence finding in...

Family health

1. Vloga zdravstvene nege v skrbi za zdravje družin 1.1. Koncept »Family Health Nurse« 2. Uvod v razumevanje družine 2.1. Družina in njen življenjski cikel 2.2. Vloge v družini in sestava družine 2.3. Družine skozi perspektivo statističnih kazalcev v Republiki...

Project management

1. Introduction to project management: concepts and definitions a. the definition of a “project” b. the project life cycle c. project management and the project manager d. cultural differences and multicultural communications e. impact of institutional environments f....

Transcultural nursing and global health

1. GLOBALNI IZZIVI ZDRAVJA 1.1. Indikatorji razlik v zdravju 1.2. Neenakosti v zdravju 1.3. Vzroki za nastanek globalnih razlik v zdravju 1.4. Glavne svetovne epidemije 1.5. Priporočila in javna politika zmanjševanja razlik v zdravju/zdravstvu 1.6. Globalne politike:...

Theoretical and Scientific Foundations of Advanced Nursing

1. Definiranje teorije v zdravstveni negi: 1.1. Potreba po teoriji in njen pomen 1.2. Zgradba teorije 1.3. Teorija in znanost zdravstvene nege 1.4. Glavne paradigme in filozofije ter njihov vpliv na razvoj znanosti zdravstvene nege 1.5. Teorija in praksa zdravstvene...