Preventiva in rehabilitacija poškodb zgornjega dela telesa v športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnovni medicinski pojmi (etiologija, incidenca, prevalenca, …)

Anatomija zgornjega dela telesa
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture prsne hrbtenice in vratne ter prsnega koša
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture rame
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture nadlahti in podlahti
o Kosti, mišice, vezi in druge strukture rok
o Funkcije mišic zgornjega dela telesa

Živčno-mišično upravljanje gibanja s poudarkom na zgornjem delu telesa
o Medmišična koordinacija metov
o Medmišična koordinacija potiskov in vlekov
o Razvoj gibalnih vzorcev in gibalno učenje

Biomehanika zgornjih okončin ter zgornjega dela trupa
o Ključni biomehanski parametri kinematike in dinamike zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
o Primerni in kvarni biomehanski vzorci gibanja zgornjega dela telesa

Mehanizmi nastanka poškodb z biomehanskega vidika

Epidemiologija poškodb zgornjega dela telesa
o Pogostost poškodb zgornjih okončin v različnih športih
o Epidemiologija poškodb in obolenj prsne in vratne hrbtenice v kontekstu športa
o Pogostost posameznih poškodb zgornjih okončin

Najpogostejše poškodbe zgornjega dela telesa
o Nihajna poškodba in zvin vratne hrbtenice, funkcionalne skolioze, različni tip nestabilnosti ramena in lopatice, utesnitveni sindromi ramena, Bankartova lezija, SLAP lezija, preobremenitve in poškodbe rotatorne manšete, poškodbe bicepsa, poškodbe komolca, utesnitveni sindromi zapestja.

Gibalna terapija za zgornji del telesa
o Vadbena sredstva za razvoj jakosti in moči trupa, lopatično-torakalnega sklepa, rame, nadlahti in podlahti
o Raztezne vaje za mišice trupa, ramenskega obroča, rame, nadlahti in podlahti
o Lokalne stabilizacijske vaje za lopatično-torakalni predel, ramo in zapestje s komolcem
o Globalne stabilizacijske vaje
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – analitični in lokalni pristop
o Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – sintetični in globalni pristop
o Preventivni in kurativni ukrepi za preprečitev poškodb in deformacij prsne in vratne hrbtenice v športu

Podporne tehnike v preventivi in rehabilitaciji
o Uporaba bandaž v preventivi in rehabilitaciji poškodb zgornjega dela telesa
o Uporaba elastičnih trakov v preventivi in rehabilitaciji poškodb zgornjega dela telesa
o Uporaba fizikalnih agnesov (herbalne obloge, ultrazvok, termoterapija, balneoterapija, električna in magnetna stimulacija) v rehabilitaciji poškodb zgornjega dela telesa

Klinično vrednotenje za zgornji del telesa
o Palpacija zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
o Testiranje jakosti mišic zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
o Testiranje gibljivosti mišic zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
o Funkcionalni testi zgornjih okončin in zgornjega dela trupa
o Osnove ocenjevanja ustreznosti telesne drže (spoznavanje različnih metod in njihova uporabnost v praksi)
o Slikovne tehnike za vrednotenje zgornjih okončin in zgornjega dela trupa

Zunanji dejavniki tveganja za nastanek poškodb zgornjega dela telesa
o Oprema kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa
o Trenažni proces kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa
o Okolje kot dejavnik tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa

Notranji dejavniki tveganja za nastanek poškodb zgornjega dela telesa
o Starost in spol kot dejavnika tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa
o Struktura in funkcija kot dejavnika tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa
o Gibalne sposobnosti kot dejavniki tveganja za poškodbe zgornjega dela telesa
o Asimetrije v športu in pomen odpravljanja za preventivo