DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+) Duration of the project: 1.9.2019 – 30.11.2022 Lead Partner: University of Malta Collaborating parties / partners: University of Primorska, Faculty of Health Sciences, SloveniaUniversity of...

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt) Trajanje projekta: 15....