Praktično usposabljanje v delovnem okolju II - 9 tednov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Bolnišnična malnutricija.
• Vrste umetne prehrane.
• Parenteralna prehrana (PP)
• Ogljikovi hidrati,
• lipidi in aminokisline v PP.
• Tekočine, elektroliti, elementi v sledovih in vitamini v PP. Pristopi za PP.
• Farmakologija mešanic za PP.
• Komplikacije PP.
• Prehrana onkološkega bolnika.
• Perioperativna prehrana in prehrana po kirurških posegih na prebavilih.
• Prehrana kritično bolnih.
• Prehrana pri akutnih odpovedih organskih sistemov.
• Motnje hranjenja in prehrambena podpora teh bolnikov.
• Timska obravnava motenj hranjenja.
• Organizacija dietetske službe v bolnišnici.
• Dietetska edukacija bolnikov in svojcev.
• Enteralna prehrana na domu.

Dostopnost