»Vzpostavitev znanstvene podlage za ekscentrično kvazi-izometrično vadbo proti uporu«
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je odobrila PODOKTORSKI PROJEKT:

VZPOSTAVITEV ZNANSTVENE PODLAGE ZA EKSCENTRIČNO KVAZI-IZOMETRIČNO VADBO PRI UPORU

vodja projekta: dr. Žiga Kozinc

O PROJEKTU: Nova metoda vadbe, ekscentrično-kvazi-izometrična vadba (EQI), združuje izometrične in ekscentrične vaje, pri katerih se začetni zadrži položaj do odpovedi, nato pa se vadeči upira naslednji ekscentrični fazi. Na podlagi domnevnih prednosti, kot je manjša bolečina v mišicah, se ta projekt ukvarja s kinematičnimi in kinetičnimi lastnostmi EQI ter primerja njegove kratkoročne in dolgoročne učinke z drugimi načini vadbe. Projekt, ki preučuje vaje od upogibanja kolena do veslanja v predklonu, poteka v treh fazah: pilotni poskusi, biomehanska analiza in ocene učinka treninga. Potencial EQI za različne populacije, od športnikov do starejših, bo tako temeljno raziskan.

Več o projektu na: POVEZAVI

Iskrene čestitke!

Dostopnost