PROSTO DELOVNO MESTO V PREHRANSKI SVETOVALNICI UP FVZ

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Rok za prijavo je 15. 11. 2022.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!