PROSTO DELOVNO MESTO NA PODROČJU PROMOCIJE

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Področje dela: promocija in organizacija dogodkov.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Pri svojem delu bo zaposleni v sodelovanju z vodstvom, katedrami, visokošolskimi učitelji in ostalimi strokovnimi službami skrbel za promocijo študijske dejavnosti v najširšem pomenu besede, kar vključuje organizacijo in izvedbo promocijskih dogodkov, pripravo objav za spletno stran ter socialna omrežja, pripravo in usklajevanje sporočil za interno e-glasilo ter medije, koordinacijo promocijskih predstavitev po srednjih šolah, komuniciranje z različnimi deležniki, pripravo načrtov in poročil s področja dela. Delo bo vključevalo tudi pomoč pri organizaciji dogodkov v sklopu vseživljenjskega izobraževanja. Pomembno je dobro poznavanje slovenskega in angleškega jezika ter ustreznega pisnega izražanja.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • računalniška znanja (urejevalniki besedil – napredno, delo s preglednicami – napredno, delo z bazami podatkov – napredno),
 • komunikativnost in odgovornost.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje socialnih omrežij,
 • poznavanje orodij grafičnega oblikovanja (npr. CANVA),
 • poznavanje urejevalnika spletnih strani WordPress,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom.

Delovne izkušnje: 3 leta.

Rok za prijavo je 24. februar 2023.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!