Pridobljena znanja

S študijem na FVZ se študenti temeljito usposobijo za strokovno delo na področju zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. Vodi nas zavedanje, da učenje in raziskovanje ne moreta biti izolirana od življenja v praksi, zato je fakulteta izjemno povezana z družbenim okoljem. Tesna povezanost in vzpostavljeno sodelovanje na področju kliničnega in praktičnega usposabljanja s številnim učnimi zavodi na lokalni ravni zagotavlja izmenjavo znanja s širšo skupnostjo, ki ji pripadamo.

V študijskih programih Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika boste prepoznali dobro razvita in v prihodnost usmerjena študijska področja, ki navdihujejo sedanje in bodoče študente, ki jih veseli delo z ljudmi in nas zato vsako leto številni dijaki izberejo za svojega izobraževalnega partnerja. Študijski proces na FVZ je osredotočen na pridobivanje praktičnega usposabljanja, ki nadgrajuje teoretična znanja, kar študentom zagotavlja temeljito pripravo na vsakodnevne bodoče poklicne in življenjske situacije. Sledimo potrebi po družbenih zahtevah za visoko kakovostno izobraževanje, zato bi morali biti del naše zgodbe.

Dostopnost