Na študij v tujino

FVZ sodeluje tudi s sorodnimi fakultetami in visokimi šolami tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Prednost mobilnosti je v prenosu znanja, izkušenj, idej ter v medsebojnem povezovanju.

UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine ali da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično/praktično usposabljanje.

Dostopnost