Merila za izbor kandidatov za pridobitev štipendije za študij na študijskih programih

Dekan UP FVZ je sprejel Merila za izbor kandidatov za pridobitev štipendije za študij na študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje UP FVZ, ki se uporabljajo za izvedbo izbirnega postopka kandidatov za pridobitev štipendije.

Skladno s Pravilnikom štipendijskega sklada Univerze na Primorskem ima UP FVZ, kot nosilka štipendijskega sklada, pravico do izbire študentov, s katerimi bo sklenila pogodbo o štipendiranju.

UP FVZ ima prosto presojo o številu štipendij, ki jih namerava podeliti za posamezno študijsko leto.

Izbirni postopek kandidatov za pridobitev štipendije se izvede ločeno za študijske programe 1. oz. 2. stopnje ter ločeno za študijski program 3. stopnje. 

Za štipendijo ne morejo zaprositi kandidati, ki:

  • so zaposleni ali samozaposleni,
  • imajo status poslovodne osebe gospodarske družbe ali so direktorji zasebnega zavoda,
  • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Več preberite tukaj