Konference

ZNANSTVENA IN STROKOVNA LETNA MEDNARODNA KONFERENCA

“ZDRAVJE STAROSTNIKOV”

17. september 2021

OBVESTILO! Konferenca bo zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer v jeseni potekala v SPLETNI OBLIKI, zato za pasivno udeležbo veljajo kotizacije pod “Prijava za e-udeležbo”.

Osrednji namen letnih konferenc UP Fakultete za vede o zdravju je predstaviti na najnovejših znanstvenih dognanjih temelječe interdisciplinarne ukrepe za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja ter preprečevanje dejavnikov tveganja za najpogostejše bolezni sodobnega časa različnih starostnih skupin. Letošnja konferenca je že 5. v nizu letnih konferenc in 2. zapovrstjo, ki je posvečena zdravju starejših odraslih.

V sklopu plenarnih predavanj, tematskih sekcij, poster sekcije in aktivne delavnice bodo na konferenci obravnavani različni vidiki varovanja zdravja starejših odraslih. Program konference bo interdisciplinarno naravnan – z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejše populacije bo konferenca nudila prostor za prepletanje različnih vsebin in pogledov domačih in tujih strokovnjakov s psihosocialnega in zdravstvenega področja, s področja gibanja in fizioterapije, prehrane, kot tudi s področja tehnoloških in informacijskih rešitev.

Program konference bo potekal v sklopu naslednjih vsebinskih področij – sekcij konference:

  • PREHRANA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH,
  • GIBANJE IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH, 
  • TEHNOLOŠKE IN OSTALE IKT REŠITVE ZA ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH,
  • FIZIOTERAPIJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH,
  • PSIHOLOGIJA/ SOCIALA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH.

Rok za prijavo pasivne udeležbe: 30. avgust 2021.

Več informacij o temah konference, vabljenih predavateljih in prijavi je dostopnih na konferenčni spletni strani www.healthconference.fvz.upr.si

Za dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu: conference@fvz.upr.si