ZNANSTVENA IN STROKOVNA LETNA KONFERENCA

“ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV”

16. september 2022, Portorož

Osrednji namen letnih konferenc UP Fakultete za vede o zdravju je predstaviti na najnovejših znanstvenih dognanjih temelječe interdisciplinarne ukrepe za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja ter preprečevanje dejavnikov tveganja za najpogostejše bolezni sodobnega časa različnih starostnih skupin. Letošnja konferenca je že 6. v nizu letnih konferenc in 2. zapovrstjo, ki je posvečena zdravju otrok in mladostnikov.

V sklopu plenarnih predavanj, tematskih sekcij in poster sekcije bodo na konferenci obravnavani različni vidiki varovanja zdravja mlajše populacije. Program konference bo interdisciplinarno naravnan – z namenom izboljšanja kakovosti življenja otrok in mladostnikov bo konferenca nudila prostor za prepletanje različnih vsebin in pogledov domačih in tujih strokovnjakov s psihosocialnega in zdravstvenega področja, s področja gibanja in fizioterapije, prehrane, kot tudi s področja tehnoloških in informacijskih rešitev.

Program konference bo potekal v sklopu naslednjih vsebinskih področij – sekcij konference:

  • PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI,
  • PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV,
  • IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV,
  • OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE,
  • GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV.

Rok za prijavo povzetka: 15. maj 2022.

Več informacij o temah konference, vabljenih predavateljih in prijavi je dostopnih na konferenčni spletni strani www.healthconference.fvz.upr.si

Za dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu: conference@fvz.upr.si