Izšla znastvena monografija “Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja”

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je izdala monografijo z naslovom “Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja”.

Svetovna populacija starostnikov strmo narašča. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bo do leta 2050 dve milijardi starejših od 60 let, od tega jih bo 80 % živelo v državah v razvoju. Staranje ima za posledico večjo potrebe po zdravstvenem varstvu, saj se v starosti kopičijo različne kronične bolezni, ki pogostokrat puščajo trajne posledice. Da bi izboljšali dobro počutje in kakovost življenja omenjene populacije, se številne raziskave in pobude na tem področju osredotočajo na fizično in duševno zdravje starejših odraslih in nenazadnje tudi na izboljšanje njihovega socialnega življenja. Pri zdravstveni obravnavi starejših odraslih mora biti naš cilj predvsem kakovostno staranje. S predstavitvijo najnovejših znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju obravnave zdravega staranja v pričujoči monografiji želimo najprej predstaviti starost in staranje ter staranje prebivalstva kot globalni problem današnje družbe ter predstaviti epidemiologijo najpogostejših bolezni in zdravstvenih težav starejših odraslih. Avtorji prispevkov predstavljajo tudi biološke, psihološke in sociološke vidike staranja. Ker vzdrževanju zdravega življenjskega sloga skozi celo življenje, zlasti uživanje uravnotežene prehrane, redna telesna aktivnost in ne kajenje, prispevajo k zmanjšanju tveganja za nenalezljive bolezni in izboljšanju telesnih in duševnih sposobnosti tudi v starosti, je v sklepnem delu monografije poudarek na Priporočilih za uživanje uravnotežene prehrane ter priporočilih za telesno dejavnost starejših odraslih, vplivu vadbe na izbrane zdravstvene težave starejših odraslih.

Monografija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, raznim strokovnjakom na področju zdravstva in tistim, ki se zanimajo za dobro počutje starejših ljudi. Rdeča nit publikacije je predstavitev različnih pristopov s ciljem izboljšanja zdravja in življenja starejših odraslih.