Z dokazi podprta zdravstvena nega

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. VIRI INFORMACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI
a. VRSTE DOKAZOV
b. ISKANJE DOKAZOV
c. VREDNOTENJE DOKAZOV
d. KLASIFIKACIJA DOKAZOV

2. UPORABA IZSLEDKOV RAZISKOVANJA
a. VLOGA PRIPOROČIL V PRAKSI
b. SMERNICE IN OMEJITVE UPORABE ZNANSTVENIH DOKAZOV V KLINIČNI PRAKSI.

Dostopnost