Klinično usposabljanje v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• se vključuje v proces dela v patronažnem in dispanzerskem varstvu na področju zdravstvene nege;
• aktivno sodeluje v preventivni in kurativni dejavnosti zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega varstva;
• podrobno spozna tehnike in metode dela ter vlogo medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti;
• podrobno spozna tehnike in metode v patronažni dejavnosti in vlogo patronažne medicinske sestre v negovalnem, zdravstvenem in interdisciplinarnem timu;
• uporablja negovalne diagnoze in procesno metodo dela zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega varstva za posameznika, družino in skupnost.