Supervizija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja:
1. Opredelitve supervizije, teoretična izhodišča supervizije, s poudarkom na komunikacijo in interakcijo v superviziji, skupinsko dinamiko in supervizijo ter razvoj in učenje v superviziji.
2. Funkcije supervizije, njene vsebine in cilji; vloga pri poklicnem in osebnostnem razvoju.
3. Razvoj supervizije kot posebne metode izkustvenega učenja v zdravstveni negi in njen pomen na področju dela z ljudmi.
4. Potek supervizijskega procesa. Vloga supervizorja in supervizanta. Delovne oblike supervizijskega procesa. Kako postati supervizor: osebni razvoj sposobnosti in veščin (samo)refleksije, samoobvladovanja, poslušanja, opazovanja in komunikacije.
5. Modeli v superviziji. Intervizija – specifična oblika skupnega učenja strokovnjakov. Etika v superviziji.
6. Primerjava supervizije in drugih aktivnih metod poučevanja in učenja.
7. Vključevanje supervizije v klinično prakso zdravstvene nege: primeri politik, praks in dokumentacije. Vloga kulture učenja v organizijah.
Seminarji:
Samostojno in skupinsko poglabljanje tem, predstavljenih v sklopu predavanj.
Seminarske vaje:
Izkustveno učenje in igre vlog na temo procesa reševanje problemov v superviziji ter skupinskega in timsko delo v zdravstveni negi. Seminarske vaje izvaja strokovnjak s področja zdravstvene nege.