Sociologija zdravja in bolezni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Sociologija in družba
1.1. Opredelitev in značilnosti sociologije kot znanosti
1.2. Teoretični pristopi v sociologiji
1.3. Socializacija
2. Konceptualizacija sociologije zdravja in bolezni
2.1. Uvod v sociologijo zdravja in bolezni
2.1.1. Sociologija zdravja in bolezni kot znanstvena disciplina
2.1.2. Opredelitev zdravja in bolezni
2.1.3. Telo kot družbeni koncept
2.1.4. Opredelitev vloge in statusa bolnika v družbi
2.1.5. Doživljanje bolezni
2.2. Družbeni vidiki zdravja in neenakosti v zdravju
2.3. Organizirano zagotavljanje zdravstvene oskrbe
2.3.1. Razvoj zdravstvene nege
2.3.2. Razvoj znanstvene medicine
2.3.3. Profesionalizacija medicine in zdravstvene nege
2.3.4. Družbena moč medicine in razmerja do zdravstvene nege
2.3.5. Medikalizacija družbe
2.3.6. Organizacija zdravstvenega varstva
2.3.7. Kultura in kulturne kompetence v zdravstvu
2.3.8. Transkulturna zdravstvena nega
3. Izbrana poglavja iz sociologije vsakdanjega življenja
4. Elementi in pristopi sociološkega raziskovanja zdravja in bolezni